General Announcements

Extraordinary General Assembly Meeting Invitation

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti

General Assembly Internal Guidelines

Genel Kurul İç Yönerge

Signature Circular

İmza Sirküleri

Company General Information Form

Şirket Genel Bilgi Formu

11 May 2018 Ordinary General Assembly Meeting Minutes

11 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23 October 2018 Extraordinary General Assembly Meeting Minutes

23 Ekim 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MQD Globe Fund Prospectus

MQD Globe fon İzahname

Stock Intensive Fund Prospectus

Hisse Senedi Yoğun Fon İzahname

Ordinary General Assembly Meeting Invitation

Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

First Venture Capital Fund Bylaws

Birinci Girişim Sermayesi Fonu İçtüzüğü

Second Participation Free Fund Prospectus Amendment CMB approved

İkinci Katılım Serbest Fon İzahname Tadili SPK onaylı

Establishment Gazette

Kuruluş Gazetesi

Articles of Association

Esas Sözleşme

Articles of Association Amendment Draft

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Board Decision

Yönetim Kurulu Kararı

Report of the Board of Directors on the Capital Increase

Sermaye Artışının Primli Olarak Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Short-Term Wakala Investment Fund Prospectus

MQD Kısa vadeli Katılım Serbest Fon İzahnamesi

CAPİTAL İNCREASE TRADE REGISTRY GAZETTE

SERMAYE ARTIRIMI TTSG İLANI

MaQasid Portfolio First Participation Free Fund (USD) Prospectus Updated

MAQASID PYŞ BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Güncel izah­name

Gold Participation Fund Prospectus

MAQASID PYŞ ALTIN KATILIM FONU İZAHNAMESİ

Capital Increase

Sermaye Artırımı

MaQasid Daily Participation Fund Prospectus Change Announcement

MAQASİD PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON İZAHHAME DEĞİŞİKLİĞİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Annual Report

Faaliyet Raporu

Independent Auditor Report

Bağımsız Denetçi Raporu

General Assembly Invitation

Genel Kurula Davet

Activity License

Faaliyet Belgesi

Q&A

Questions?

Answers

Q&A will be added here.