General Announcements

Invitation To The General Assembly

11 Nisan 2022 Tarihli Genel Kurul Daveti

Extraordinary General Assembly Meeting Invitation

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti

General Assembly Internal Guidelines

Genel Kurul İç Yönerge

Company General Information Form

Şirket Genel Bilgi Formu

11 May 2018 Ordinary General Assembly Meeting Minutes

11 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23 October 2018 Extraordinary General Assembly Meeting Minutes

23 Ekim 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ordinary General Assembly Meeting Invitation

Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Establishment Gazette

Kuruluş Gazetesi

Articles of Association

Esas Sözleşme

Articles of Association Amendment Draft

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Board Decision

Yönetim Kurulu Kararı

Report of the Board of Directors on the Capital Increase

Sermaye Artışının Primli Olarak Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

CAPİTAL İNCREASE TRADE REGISTRY GAZETTE

SERMAYE ARTIRIMI TTSG İLANI

Capital Increase

Sermaye Artırımı

Extraordinary General Assembly Meeting Invitation

11 Kasım 2020 Genel Kurul Daveti

Extraordinary General Assembly Meeting Invitation

26 Mayıs 2021 Genel Kurul Daveti

Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Raporu

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

General Announcement

Capital Increase-Board of Directors Decision and the appendix

Sermaye Artış YKK ve Eki Sermaye Maddesi Yeni Şekil

Investment Funds

Maqasid Fonbulucu VC Investment Fund-Announcement

Fonbulucu GSYF Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Maqasid Portfolio Agrolive VC Investment Fund-Fund Charter

Agrolive GSYF SPK Onaylı İçtüzük

Maqasid Portfolio Innovative Tech VC Investment Fund-Fund Charter

Maqasid GGSPYŞ Yenilikçi Teknolojiler Güncel GSYF İçtüzük

Maqasid Portfolio Innovative Tech VC Investment Fund-Issuance Certificate

Maqasid GGSPYŞ Yenilikçi Teknolojiler Güncel GSYF İhraç Belgesi

Maqasid Portfolio Saja VC Investment Fund-Fund Charter

Maqasid GGSPYŞ Katılım Sigortacılığı Sektörü GSYF Güncel İçtüzük

Maqasid Portfolio Takaful VC Investment Fund-Issuance Certificate

Maqasid GGSPYŞ Katılım Sigortacılığı Sektörü GSYF Güncel İhraç Belgesi

Maqasid Portfolio Saja VC Investment Fund-Fund Charter

Maqasid GGSPYŞ Saja GSYF Güncel İçtüzük

Maqasid Portfolio Saja VC Investment Fund-Issuance Certificate

Maqasid GGSPYŞ Saja GSYF Güncel İhraç Belgesi

Maqasid Portfolio Imar Real Estate Investment Fund-Fund Charter

Maqasid GGSPYŞ İmar GYF Güncel İçtüzük

Maqasid Portfolio Imar Real Estate Investment Fund-Issunace Certificate

Maqasid GGSPYŞ İmar GYF Güncel İhraç Belgesi

Maqasid Portfolio Fonbulucu VC Investment Fund-Fund Charter

Maqasid GGSPYAŞ Fonbulucu GSYF Güncel İçtüzük

Maqasid Portfolio Fonbulucu VC Investment Fund-Issuance Certificate

Maqasid GGSPYAŞ fon­bu­lu­cu GSYF Güncel İhraç Belgesi

Q&A

Questions?

Answers

Q&A will be added here.