• Dil:
  • +90 216 706 41 15

Fon Yönetimi Yaklaşımımız

 

Risklerin Tanımlanması

Piyasa koşullarındaki gelişmeleri yakından izleyerek, kurumun yönetimi altındaki portföylerin maruz kalabilecekleri riskleri etkin risk yönetimi ölçüm ve hesaplamalarıyla tanımlayarak yönetiriz.

Profesyonel Fon Yönetimi

Yatırımcıların birikimleri profesyonel ekipler tarafından risk getirisi dengesi dikkate alınarak yönetilir.

Müşteri Odaklılık

Yatırımcılarımızı tanıma ve anlama yetkinliğimizi en iyi şekilde kullanarak, yatırımcılarımıza en uygun risk getiri profillerinin seçilmesini sağlarız.

Yatırım Süreci

Maqasid Portföy Yönetimi, Yatırım Komitesi tarafından yönetilen titiz ve iyi yapılandırılmış bir yatırım süreci izler. Böylece risk seviyesi ve getiri beklentisine uyumlu portföy oluşturulurken, yatırımcılara en yüksek getirinin elde edilmesi için hizmet verilir.