• Dil:
  • +90 216 706 41 15

Fon Fiyatı

 

 

 

 

 

Fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Fonbulucu GSYF, Türkiye'nin ilk Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimleri hedefleyen fonumuz yapısı itibarı ile girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açmaktadır. Kitle fonlama kampanyası ile paylarını yatırımcılara arz eden ve Yatırım Komitemizce uygun bulunan girişimlerden, ihtiyaç duydukları finansmanın en az %10 'kadar pay alarak, girişimlere ortak olmaktadır. Bu sayede sürekli genişleyen bir portföy oluşturulması amaçlanmıştır.

Fonumuzun Avantajları nelerdir?

Fonbulucu GSYF Türkiye'nin ilk Kitle Fonlamasına dayalı girişim sermayesi fonu olarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Girişim Sermayesi Yatırım Sistemi ile Paya Dayalı Kitle Fonlamasını birleştiren fonumuz, girişimcilere yeni kaynaklar sağlarken nitelikli yatırımcıların kitle fonlaması ile binlerce kişi tarafından doğrulanmış girişimlere yatırım yapmasını sağlayarak bu alanda farklı bir yaklaşım getirmiştir. Fonbulucu GSYF'ye katılmak nitelikli yatırımcılar için çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu fondan katılım payı alan nitelikli yatırımcıların paya dayalı kitle fonlaması kampanyalarında başarılı olan girişimlere yatırım yapması sağlanıp, oluşturulan portföy sayesinde yatırım riskleri önemli ölçüde azaltılmaktadır. Kitle fonlamasının doğası itibarı ile girişimlerin takibi mevzuat dahilinde yapılırken girişimcilerin bireysel yatırımcıların desteğini de alarak ürün ve hizmetlerin pazar doğrulaması sağlanmaktadır. 

Yatırım Komitesi

Soldan Sağa: Hakan Yıldız, Mehmet Emin Oran, Ahmet Güder, Güvenç Koçkaya, Mustafa Sak

Fon Süresi Ne Kadardır?

Fon süresi 5 yıldır. Son iki yıl tasfiye dönemidir.

Minimum Alım Tutarı Nedir?

Fon’a ilk defa katılacak yatırımcılar için asgari işlem limiti 25.000 TL’dir.

Fon Yönetim Ücreti Ne Kadardır?

Yıllık yüzde 2+(BSMV) dir. 

Performans Ücreti Ne Kadardır?

Yıllık TÜFE yi aşan kısmın yüzde 25'i performans ücreti olarak tahakkuk ettirilir. 

Fon Süresi Bitmeden Satış Yapabilir miyim?

Katılım pay sahipleri fon süresi içinde çıkış yapmak istedikleri taktirde bir başka nitelikli yatırımcıya pay devri yapabilirler.

Fon Pay Değerini Nasıl Takip Edebilirim?

Fon pay değerini firmamızın kurumsal websitesinden ya da MKK E-yatırımcı uygulamasından  takip edebilirsiniz.

Fon katılma payı almak için ne yapmalıyım?

Fonumuz yeni pay alımlarına kapanmıştır. Fonbulucu Gelecek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu pay alım süreci devam etmektedir. 

Çıkış Stratejisi Nasıldır?

Halka Arz, Ulusal ve uluslararası fonlara satış, Stratejik ve kurumsal yatırımcılara satış.

 

Talep Formu