Genel Duyurular

11 Nisan 2022 Tarihli Genel Kurul Daveti

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Genel Kurul İç Yönerge
Şirket Genel Bilgi Formu
11 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
23 Ekim 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Şemsiye Fon Kuruluş TTSG
MQD Globe Fon İzahname
Hisse Senedi Yoğun Fon İzahname
Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Birinci Girişim Sermayesi Fonu İçtüzüğü
İkinci Katılım Serbest Fon İzahname Tadili SPK onaylı
Kuruluş Gazetesi
Esas Sözleşme
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Yönetim Kurulu Kararı
Sermaye Artışının Primli Olarak Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
MQD Kısa vade­li Katılım Serbest Fon İzahnamesi
SERMAYE ARTIRIMI TTSG İLANI
Maqasid PYŞ Serbest Döviz Fon İzahname Tadili
MAQASID PYŞ BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Güncel izahname
MAQASID PYŞ ALTIN KATILIM FONU İZAHNAMESİ
Sermaye Artırımı
MAQASİD PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON İZAHHAME DEĞİŞİKLİĞİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
MAQASID PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON İZAHNAME TADİL METNİ
MAQASID PYŞ Kısa Vadeli Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
MAQASİD PYŞ Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon OCAK-2020 Portföy Dağılım Raporu
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Raporu
Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı

11 Kasım 2020 Genel Kurul Daveti

26 Mayıs 2021 Genel Kurul Daveti

Ertelenen Genel Kurul Davet 24 Haziran 2021

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YETKİ BELGESİ

Birinci GYF İçtüzük Tadil Metni

Birinci GYF İhraç Belgesi Tadil Metni

Maqasid GGSPYŞ İmar GYF Güncel İçtüzük

Maqasid GGSPYŞ İmar GYF Güncel İhraç Belgesi

2. GSYF İçtüzük tadil metni

2. GSYF İhraç bel­ge­si tadil metni

Maqasid GGSPYAŞ fon­bu­lu­cu GSYF Güncel İçtüzük

Maqasid GGSPYAŞ fon­bu­lu­cu GSYF Güncel İhraç Belgesi

İmar GYF Güncel İçtüzük

İmar GYF Güncel İhraç Belgesi

İmar GYF SPK Onaylı İç Tüzük Tadil Metni

İmar GYF SPK Onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni

Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Raporu

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Genel Duyuru

Fonbulucu GSYF Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Soru & Cevap

Soru?

Cevap

Soru/cevap bura­ya eklenecek.